Algemeen

De Christelijk muziekvereniging ‘Harmonie’ Leek is een harmonieorkest.  Een harmonieorkest of kortweg harmonie is een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. In tegenstelling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, saxofoons en slagwerkers, maar ook uit andere houtblazers zoals klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot.

Zelf musiceren, samen met anderen, dat kan bij onze vereniging. De vereniging is op 10 februari 1937 opgericht. Maar ondanks dat de vereniging al heel wat jaren bestaat blijft ze gelukkig jong en springlevend. De Harmonie is een actieve vereniging waarbij naast het samen maken van muziek ook gezelligheid voorop staat. Samen plezier beleven aan deze veelzijdige vorm van tijdsbesteding voor jong en oud.

De vereniging telt nu bijna 60 leden variërend van beneden de 10 tot ruim boven de 80 jaar oud. Deze leden spelen in twee orkesten te weten het Concertorkest en het Opleidingsorkest. Wij zijn een “zittend” orkest dat regelmatig optreedt in Leek en omgeving. In het Concertorkest zitten de gevorderde en meer ervaren muzikanten (niveau HAFABRA B-diploma en hoger). Het opleidingsorkest bestaat uit beginnende muzikanten: jongeren, maar ook volwassenen, die nog niet zo lang met muziekles bezig zijn.

Kortom een gezellige vereniging met ambitie waar altijd ruimte is voor nieuwe muzikanten!

Ereleden

Om reden van een langdurig lidmaatschap en bovenmatige inzet voor de vereniging kent de vereniging het erelidmaatschap. Ereleden zijn:

Geert Bos (speelt bas), Onno Beukema (speelt bas) en Koos Winter (speelt Fagot)

Privacyverklaring

Club van 100

Een aantal bedrijven ondersteunt ons door een jaarlijks bijdrage van tenminste 100 euro. Op de sponsorpagina vindt u een verwijzing naar hun eigen website.