Geschiedenis

Oorspronkelijk waren er in Leek twee christelijke muziekverenigingen namelijk de Harmonie en het M.C.D.E. Beide waren erg klein en bestonden maar uit ongeveer tien personen. Bovendien waren de meeste leden ook nog familieleden van elkaar. In 1937 gingen beide verenigingen samen verder onder de naam Christelijke Muziekvereniging “Harmonie” Leek. Men speelde destijds o.a. op schoolfeesten en Koninginnedagen. Bij de geboorte van Prinses Beatrix speelde men tijdens een groot feest in de hallen van de plaatselijke kunstmesthandel. Daarnaast speelde men soms in de gevangenis van Veenhuizen.

1937aaDe Harmonie als fanfare in de jaren zestig

Oud dirigent Ab de Weerd vertelde in de jubileumkrant van 1997 het volgende:
“Het is ongeveer 30 jaar geleden dat ik als dirigent voor de Harmonie stond. Ik werd aangesteld op basis van goede resultaten als dirigent bij omliggende orkesten zowel op het gebied van concert, mars en showwedstrijden. De Harmonie bestond toen uit +/- 26 muzikanten en twee slagwerkers. Bij het marcheren werden we bijgestaan door de drumband van de Harmonie. De doelstelling van het korps was het bondsconcours in november in de Harmonie te Groningen, marsshow en donteursconcerten. Het Bondsconcours was in die tijd voor elk korps in het noorden het hoogtepunt van het jaar. De Harmonie speelde in die tijd in de hoogste afdeling nl. de ereafdeling. Er moesten twee nummers ingestudeerd worden, waarvan één verplicht en één vrije keuze nummer.foto-10

Er werd tijdens de repetities veel tijd besteed aan de concoursnummers plus de nodige extra repetities. Het korps kon technisch behoorlijk spelen en had een goed klank. Nummers als de Bandietenstreken of de Geuzen in de Bomlerwaard en een Bohemian Suite waren nummers die de Harmonie graag speelde. In die tijd werd er bijzonder veel aandacht besteed aan het gericht marcheren. Hier was in het verleden weinig of geen aandacht aan besteed. De vereniging was hierin erg fanatiek, want de toenmalige voorzitter was nogal prestatiegericht. We trainden zowel binnen als buiten. Je werd soms moe van dat steeds maar weer links-rechts-halt en sta stil enzovoorts.

Maar gelet op de resultaten was het toch wel de moeite waard. Binnen drie jaar klom de Harmonie op naar de derde divisie. Het laatste concours in Grootegast was de Harmonie de hoogste met 96 punten. In die tijd werden er veel marsen ingestudeerd en gespeeld. Zelfs tijdens het marslopen hadden we vaak niet de eenvoudigste marsen. Het orkest hield van veel noten spelen. De show en taptoes werden samen met de drumband ingestudeerd, en werden tijdens de zomeractiviteiten en dorpsfeesten gepresenteerd aan het publiek.

Tijdens het donateurconcert werden vaak de concoursnummers nog eens gespeeld, aangevuld met eenvoudige nummers en gewijde muziek. Met aan het slot van de avond een gezamenlijke taptoe met de drumband, met o.a. het bekende nummer Night fall in ’t Camp.

De muziekschool bestond nog niet. Leerlingen werden opgeleid door de G.O.I. (Groninger Opleiding Instituut) Ze kregen een jaar les en moesten dan op het eind van het jaar examen afleggen voor het A-diploma. Waarna ze dan al eerder een plaats kregen in het korps. Zelf heb ik ongeveer 4 jaar voor het Harmonieorkest gestaan. Het was een boeiende vereniging met de nodige uitstraling.“