Uitvoering Markus-Passion op Goede Vrijdag 10 april 2020 in Leek

In het nieuwe jaar zijn we met de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van de Markus-Passion. Dit zal zijn op Goede Vrijdag 10 april in de PKN kerk de Hoeksteen in Leek. Meer informatie volgt later.

markus-passie-voorkant